-->

Bilangan Bahasa Arab Angka 1- 100

 Assalamualaikum 

Sahabat Pustaka yang Smart, kali ini Admin akan membagikan Kosa Kata yang berkaitan dengan Bilangan Bahasa Arab Angka 1- 100. silahkan di baca dan dipelajari dengan baik.


Daftar Angka Dalam Bahasa Arab

Apa yang sudah kami bahas di atas maka kami juga akan memberikan daftar bilangan anga dalam bahasa arab adalah sebagai berikut:

Bahasa Arab1 Sampai 10

NOMOR

ANGKA

BAHASA ARAB

CARA BACA

1

Satu

وَاحِدٌ

waahidun

2

Dua

اِثْنَانِ

itsnaani

3

Tiga

ثَلَاثَةٌ

tsalaatsatun

4

Empat

أَرْبَعَةٌ

arba’atun

5

Lima

خَمْسَةٌ

khamsatun

6

Enam

سِتَّةٌ

sittatun

7

Tujuh

سَبْعَةٌ

sab’atun

8

Delapan

ثَمَانِيَةٌ

tsamaaniyatun

9

Sembilan

تِسْعَةٌ

tis’atun

10

Sepuluh

عَشْرَةٌ

‘asyratun

Bahasa Arab 11 Sampai 20

NOMOR

ANGKA

BAHASA ARAB

CARA BACA

11

Sebelas

أَحَدَ عَشَرَ

ahada ‘asyara

12

Dua Belas

اِثْنَا عَشَرَ

itsnaa ‘asyara

13

Tiga Belas

ثَلَاثَةَ عَشَرَ

tsalaatsata ‘asyara

14

Empat Belas

أَرْبَعَةَ عَشَرَ

‘arba’ata ‘asyara

15

Lima Belas

خَمْسَةَ عَشَرَ

khamsata ‘asyara

16

Enam Belas

سِتَّةَ عَشَرَ

sittata ‘asyara

17

Tujuh Belas

سَبْعَةَ عَشَرَ

sab’ata ‘asyara

18

Delapan Belas

ثَمَانِيَةَ عَشَرَ

tsamaaniyata ‘asyara

19

Sembilan Belas

تِسْعَةَ عَشَرَ

tis’ata ‘asyara

20

Dua Puluh

عِشْرُوْنَ

‘isyruuna

Bahasa Arab 21 Sampai 30

NOMOR

ANGKA

BAHASA ARAB

CARA BACA

21

Dua Puluh Satu

وَاحِدٌ وَعِشْرُوْنَ

waahidun wa ‘iysruuna

22

Dua Puluh Dua

اِثْنَانِ وَعِشْرُوْنَ

itsnaani wa ‘iysruuna

23

Dua Puluh Tiga

ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُوْنَ

tsalaatsatun wa ‘iysruuna

24

Dua Puluh Empat

أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُوْنَ

arba’atun wa ‘iysruuna

25

Dua Puluh Lima

خَمْسَةٌ وَعِشْرُوْنَ

khamsatun wa ‘iysruuna

26

Dua Puluh Enam

سِتَّةٌ وَعِشْرُوْنَ

sittatun wa ‘iysruuna

27

Dua Puluh Tujuh

سَبْعَةٌ وَعِشْرُوْنَ

sab’atun wa ‘iysruuna

28

Dua Puluh Delapan

ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُوْنَ

tsamaaniyatun wa ‘iysruuna

29

Dua Puluh Sembilan

تِسْعَةٌ وَعِشْرُوْنَ

tis’atun wa ‘iysruuna

30

Tiga Puluh

ثَلَاثُوْنَ

tsalaatsuuna

Bahasa Arab 31 Sampai 40

NOMOR

ANGKA

BAHASA ARAB

CARA BACA

31

Tiga Puluh Satu

وَاحِدٌ وَثَلَاثُوْنَ

waahidun wa tsalaatsuuna

32

Tiga Puluh Dua

اِثْنَانِ وَثَلَاثُوْنَ

itsnaani wa tsalaatsuuna

33

Tiga Puluh Tiga

ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُوْنَ

tsalaatsatun wa tsalaatsuuna

34

Tiga Puluh Empat

أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُوْنَ

arba’atun wa tsalaatsuuna

35

Tiga Puluh Lima

خَمْسَةٌ وَثَلَاثُوْنَ

khamsatun wa tsalaatsuuna

36

Tiga Puluh Enam

سِتَّةٌ وَثَلَاثُوْنَ

sittatun wa tsalaatsuuna

37

Tiga Puluh Tujuh

سَبْعَةٌ وَثَلَاثُوْنَ

sab’atun wa tsalaatsuuna

38

Tiga Puluh Delapan

ثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثُوْنَ

tsamaaniyatun wa tsalaatsuuna

39

Tiga Puluh Sembilan

تِسْعَةٌ وَثَلَاثُوْنَ

tis’atun wa tsalaatsuuna

40

Empat Puluh

أَرْبَعُوْنَ

‘arba’uuna

Bahasa Arab 41 Sampai 50

NOMOR

ANGKA

BAHASA ARAB

CARA BACA

41

Empat Puluh Satu

وَاحِدٌ وَأَرْبَعُوْنَ

waahidun wa ‘arba’uuna

42

Empat Puluh Dua

اِثْنَانِ وَأَرْبَعُوْنَ

itsnaani wa ‘arba’uuna

43

Empat Puluh Tiga

ثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ

tsalaatsatun wa ‘arba’uuna

44

Empat Puluh Empat

أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ

arba’atun wa ‘arba’uuna

45

Empat Puluh Lima

خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ

khamsatun wa ‘arba’uuna

46

Empat Puluh Enam

سِتَّةٌ وَأَرْبَعُوْنَ

sittatun wa ‘arba’uuna

47

Empat Puluh Tujuh

سَبْعَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ

sab’atun wa ‘arba’uuna

48

Empat Puluh Delapan

ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ

tsamaaniyatun wa ‘arba’uuna

49

Empat Puluh Sembilan

تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ

tis’atun wa ‘arba’uuna

50

Lima Puluh

خَمْسُوْنَ

khamsuuna

Bahasa Arab 51 Sampai 60

NOMOR

ANGKA

BAHASA ARAB

CARA BACA

51

Lima Puluh Satu

وَاحِدٌ وَخَمْسُوْنَ

waahidun wa khamsuuna

52

Lima Puluh Dua

اِثْنَانِ وَخَمْسُوْنَ

itsnaani  wa khamsuuna

53

Lima Puluh Tiga

ثَلَاثَةٌ وَخَمْسُوْنَ

tsalaatsatun  wa khamsuuna

54

Lima Puluh Empat

أَرْبَعَةٌ وَخَمْسُوْنَ

arba’atun  wa khamsuuna

55

Lima Puluh Lima

خَمْسَةٌ وَخَمْسُوْنَ

khamsatun  wa khamsuuna

56

Lima Puluh Enam

سِتَّةٌ وَخَمْسُوْنَ

sittatun  wa khamsuuna

57

Lima Puluh Tujuh

سَبْعَةٌ وَخَمْسُوْنَ

sab’atun  wa khamsuuna

58

Lima Puluh Delapan

ثَمَانِيَةٌ وَخَمْسُوْنَ

tsamaaniyatun  wa khamsuuna

59

Lima Puluh Sembilan

تِسْعَةٌ وَخَمْسُوْنَ

tis’atun  wa khamsuuna

60

Enam Puluh

سِتُّوْنَ

sittuuna

Bahasa Arab 61 Sampai 70

NOMOR

ANGKA

BAHASA ARAB

CARA BACA

61

Enam Puluh Satu

وَاحِدٌ وَسِتُّوْنَ

waahidun wa sittuuna

62

Enam Puluh Dua

اِثْنَانِ وَسِتُّوْنَ

itsnaani  wa sittuuna

63

Enam Puluh Tiga

ثَلَاثَةٌ وَسِتُّوْنَ

tsalaatsatun  wa sittuuna

64

Enam Puluh Empat

أَرْبَعَةٌ وَسِتُّوْنَ

arba’atun  wa sittuuna

65

Enam Puluh Lima

خَمْسَةٌ وَسِتُّوْنَ

khamsatun  wa sittuuna

66

Enam Puluh Enam

سِتَّةٌ وَسِتُّوْنَ

sittatun  wa sittuuna

67

Enam Puluh Tujuh

سَبْعَةٌ وَسِتُّوْنَ

sab’atun  wa sittuuna

68

Enam Puluh Delapan

ثَمَانِيَةٌ وَسِتُّوْنَ

tsamaaniyatun  wa sittuuna

69

Enam Puluh Sembilan

تِسْعَةٌ وَسِتُّوْنَ

tis’atun  wa sittuuna

70

Tujuh Puluh

سَبْعُوْنَ

sab’uuna

Bahasa Arab 71 Sampai 80

NOMOR

ANGKA

BAHASA ARAB

CARA BACA

71

Tujuh Puluh Satu

وَاحِدٌ وَسَبْعُوْنَ

waahidun wa sab’uuna

72

Tujuh Puluh Dua

اِثْنَانِ وَسَبْعُوْنَ

itsnaani  wa sab’uuna

73

Tujuh Puluh Tiga

ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُوْنَ

tsalaatsatun  wa sab’uuna

74

Tujuh Puluh Empat

أَرْبَعَةٌ وَسَبْعُوْنَ

arba’atun  wa sab’uuna

75

Tujuh Puluh Lima

خَمْسَةٌ وَسَبْعُوْنَ

khamsatun  wa sab’uuna

76

Tujuh Puluh Enam

سِتَّةٌ وَسَبْعُوْنَ

sittatun  wa sab’uuna

77

Tujuh Puluh Tujuh

سَبْعَةٌ وَسَبْعُوْنَ

sab’atun  wa sab’uuna

78

Tujuh Puluh Delapan

ثَمَانِيَةٌ وَسَبْعُوْنَ

tsamaaniyatun  wa sab’uuna

79

Tujuh Puluh Sembilan

تِسْعَةٌ وَسَبْعُوْنَ

tis’atun  wa sab’uuna

80

Delapan Puluh

ثَمَانُوْنَ

tsamaanuuna

Bahasa Arab 81 Sampai 90

NOMOR

ANGKA

BAHASA ARAB

CARA BACA

81

Delapan Puluh Satu

وَاحِدٌ وَثَمَانُوْنَ

waahidun wa tsamaanuuna

82

Delapan Puluh Dua

اِثْنَانِ وَثَمَانُوْنَ

itsnaani  wa tsamaanuuna

83

Delapan Puluh Tiga

ثَلَاثَةٌ وَثَمَانُوْنَ

tsalaatsatun  wa tsamaanuuna

84

Delapan Puluh Empat

أَرْبَعَةٌ وَثَمَانُوْنَ

arba’atun  wa tsamaanuuna

85

Delapan Puluh Lima

خَمْسَةٌ وَثَمَانُوْنَ

khamsatun  wa tsamaanuuna

86

Delapan Puluh Enam

سِتَّةٌ وَثَمَانُوْنَ

sittatun  wa tsamaanuuna

87

Delapan Puluh Tujuh

سَبْعَةٌ وَثَمَانُوْنَ

sab’atun  wa tsamaanuuna

88

Delapan Puluh Delapan

ثَمَانِيَةٌ وَثَمَانُوْنَ

tsamaaniyatun  wa tsamaanuuna

89

Delapan Puluh Sembilan

تِسْعَةٌ وَثَمَانُوْنَ

tis’atun  wa tsamaanuuna

90

Sembilan Puluh

تِسْعُوْنَ

tis’uuna

Bahasa Arab 91 Sampai 100

NOMOR

ANGKA

BAHASA ARAB

CARA BACA

91

Sembilan Puluh Satu

وَاحِدٌ وَتِسْعُوْنَ

waahidun wa tis’uuna

92

Sembilan Puluh Dua

اِثْنَانِ وَتِسْعُوْنَ

itsnaani  wa tis’uuna

93

Sembilan Puluh Tiga

ثَلَاثَةٌ وَتِسْعُوْنَ

tsalaatsatun  wa tis’uuna

94

Sembilan Puluh Empat

أَرْبَعَةٌ وَتِسْعُوْنَ

arba’atun  wa tis’uuna

95

Sembilan Puluh Lima

خَمْسَةٌ وَتِسْعُوْنَ

khamsatun  wa tis’uuna

96

Sembilan Puluh Enam

سِتَّةٌ وَتِسْعُوْنَ

sittatun  wa tis’uuna

97

Sembilan Puluh Tujuh

سَبْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ

sab’atun  wa tis’uuna

98

Sembilan Puluh Delapan

ثَمَانِيَةٌ وَتِسْعُوْنَ

tsamaaniyatun  wa tis’uuna

99

Sembilan Puluh Sembilan

تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ

tis’atun  wa tis’uuna

100

Seratus

مِائَةٌ

mi-ah

Demikianlah yang dapat kami sampaikan mengenai pembahasn tentang Angka Arab 1-100, lengkap dengan bilangan angka, semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua, sekian dan terima kasih.

 


0 Response to "Bilangan Bahasa Arab Angka 1- 100"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel